Betingelser for brug af Spotted.stiften.dk

1. Velkommen til spotted.stiften.dk
– en web-tjeneste leveret af Jysk Fynske Medier P/S til dig på de betingelser, som er beskrevet herunder. Ved at anvende sitet eller dets tjenester – uanset hvordan du gør det – forpligter du dig til at acceptere betingelserne og til at overholde dem. Læs dem derfor venligst omhyggeligt igennem. Desuden forpligter du dig til at følge alle de retningslinjer, som vi angiver for brugen af spotted-tjenesterne, og som kan blive ændret efter behov. Skulle du være uenig i nogen af nedenstående betingelser, nogen af retningslinjerne eller ændringerne af dem, eller skulle du på nogen måde blive utilfreds med tjenesten, er dit eneste alternativ at stoppe med at bruge sitet og dets tjenester. Som udbyder forbeholder vi os ret til at slette enhver brugerkonto og nægte adgang for enhver person, som overtræder disse betingelser.

2. Beskyttelse af personoplysninger:
Dette site indeholder en vifte af online-kilder og tillader brugerne at uploade oplysninger om og fotografier af sig selv og andre. Disse data er frit tilgængelige på internettet, hvor alle kan gennemse og kommentere dem. I øvrigt gælder den politik for beskyttelse af personlige oplysninger, som fremgår af Privatlivspolitik.

3. Links til eksterne kilder:
Dette site og det indhold, som sitet giver adgang til, kan indeholde links til andre eksterne websites og kilder, som er helt uafhængige af spotted.stiften.dk. Som udbyder indestår vi ikke for rigtigheden eller ægtheden af de oplysninger, som findes på sites, som ikke er en del af spotted.stiften.dk. Opretter du som bruger af spotted.stiften.dk links til ethvert andet website, sker det på dit eget ansvar. Links til eksterne sites indebærer ikke, at spotted.stiften.dk anbefaler disse sites.

4. Spotterfotografer:
Godkendte Spotterfotografer bliver oprettet som bruger af spotted.stiften.dk. Som bruger accepterer du at have ansvaret for alle handlinger på sitet, som foretages i dit brugernavn. Du er ansvarlig for, at din adgangskode holdes fortrolig, og for at sikre, at ingen uden for din husstand kan få adgang til spotted.stiften.dk ved at anvende dit brugernavn uden vores tilladelse. Hvis du får mistanke om, at nogen har skaffet sig uautoriseret adgang til spotted.stiften.dk med dit brugernavn og din adgangskode, skal du omgående meddele os det via e-mail til support@stiften.dk. Desuden forpligter du dig til ikke at sælge eller overdrage din brugeradgang eller dine brugerrettigheder til andre, og til ikke at afsløre din egen eller enhver anden brugers adgangskode til nogen anden person – uanset formålet.
Som udbyder forbeholder vi os ret til at stoppe din brugeradgang på ethvert tidspunkt og med enhver begrundelse.

8. Overdragelse af rettigheder:
Ved at uploade indhold til spotted.stiften.dk indestår du for:
- at du har alle nødvendige rettigheder til det materiale, du leverer, og retten til at bruge det som beskrevet i disse betingelser,
- at alle informationer, som du leverer, er sande, nøjagtige, aktuelle og fyldestgørende og ikke overtræder de her beskrevne betingelser, og
- at offentliggørelsen af indholdet ikke vil være til skade for nogen person eller gruppe.
For alle informationer og alt materiale, du leverer til spotted.stiften.dk, gælder, at du giver os som udbyder samt vores samarbejdspartnere og relaterede selskaber en vederlagsfri, tidsubegrænset, uigenkaldelig og ikke-eksklusiv ret til at anvende, kopiere, modificere, udstille, arkivere, opbevare, distribuere, reproducere og omforme dette indhold i ethvert format eller medie, og med enhver software eller teknologi, som findes eller udvikles i fremtiden. Det betyder blandt andet, at du giver os som udbyder lov til at anvende dit indhold på spotted.stiften.dk på tværs af de online-tjenester, vi og vore partnere råder over, og til at stille indholdet til rådighed i et søgbart format for brugerne af disse sites og tjenester, og til at anvende dit navn og enhver anden oplysning i forbindelse med brugen af det stof, du leverer. Du giver tillige os som udbyder retten til at anvende alt indhold, alle informationer, ideer, koncepter, al knowhow eller teknikker, som måtte være indeholdt i enhver kommunikation, som du sender til os, uanset vores formål, som kan være – men ikke begrænser sig til at være – udvikling, fremstilling og markedsføring af produkter ved brug af sådanne informationer. Denne ret overdrager du uden noget krav om kompensation til dig.

9. Regler for indholdet:
Du accepterer aldrig at uploade, e-maile eller på anden måde levere indhold:
- som er ulovligt, skadeligt, truende, chikanerende, nedsættende, ærekrænkende, injurierende, pornografisk, eller som krænker en andens privatliv eller på nogen måde skader mindreårige,
- som krænker, fornedrer, intimiderer eller er hadefuldt over for individer eller grupper af individer på baggrund af deres religion, køn, seksuelle orientering, race, etnicitet, alder eller handicap,
- som foregiver at være fra en anden person eller gruppe end dig selv, eller som på et falsk grundlag angiver eller antyder din relation til en anden person eller gruppe,
- som indeholder personlige eller identificerende oplysninger om en anden person uden dennes udtrykkelige tilladelse,
- som er usandt, vildledende, bedragerisk, misinformerende eller er et forsøg på under falske forudsætninger at lokke læsere ind på andre hjemmesider,
- som krænker et patent, varemærke, en forretningshemmelighed, copyright eller anden rettighed, eller som du ikke har lovgivningsmæssig eller kontraktlig ret til at offentliggøre,
- som udgør eller indeholder annoncer eller anden form for markedsføring, herunder links til andre web-tjenester med henblik på at henvise brugere hertil, junk mail, spam, kædebreve, pyramidespil eller uopfordrede reklamer,
- som udgør eller indeholder nogen form for annoncering eller kundehvervning, hvis indholdet offentliggøres på en del af vores webtjeneste, som ikke er beregnet til netop det formål, eller hvis indholdet e-mailes til brugere af spotted.stiften.dk, som har frabedt sig at blive kontaktet om andre tjenester, produkter eller kommercielle interesser,
- som indeholder links til kommercielle tjenester eller hjemmesider, hvor det ikke udtrykkeligt er tilladt,
- som annoncerer for enhver ulovlig tjeneste eller for ethvert produkt, som det ved lov er forbudt at sælge,
- som indeholder virus eller anden computer-kode, filer eller programmer, som har til formål at afbryde, ødelægge eller begrænse brugen af computer-software, hardware eller telekommunikationsudstyr,
- som med en overdreven mængde af meddelelser forstyrrer den normale strøm af kommunikation på spotted.stiften.dk eller på anden måde hæmmer andre brugeres mulighed for at anvende denne web-tjeneste, eller
- som udnytter vildledende e-mailadresser, fordrejede overskrifter eller andre lignende manipulationer til at skjule den virkelige oprindelse af dette indhold.

Desuden forpligter du dig til IKKE at
- kontakte nogen, som har bedt om ikke at blive kontaktet,
- forfølge eller på anden måde genere andre,
- indsamle personlige oplysninger om andre med henblik på kommercielle eller ulovlige formål,
- bruge automatiske metoder, inclusive scripts, spiders, robotter, crawlere, værktøjer til data mining eller lignende til at downloade data fra eller uploade data til spotted.stiften.dk,
- uploade irrelevant indhold, gentage upload af det samme eller lignende indhold eller på anden måde belaste vores infrastruktur med urimelige eller uforholdsmæssigt store datamængder,
- uploade det samme indhold til mere end én kategori eller afsnit af spotted.stiften.dk, eller at
- forsøge at opnå uautoriseret adgang til vores system eller netværk, eller deltage i enhver aktivitet, som søger at forstyrre, forringe eller belaste vores tjenester.

10. Links til spotted.stiften.dk.
Du er velkommen til at linke til denne tjeneste, hvis du overholder følgende betingelser:
- Du accepterer at fjerne linket, når som helst vi beder dig om det.
- Du undlader at frame vores side på en sådan måde, at den ser ud til at være ejet eller drevet af dig eller en anden person eller part end os som udbydere.
- Du undlader at kopiere indhold fra spotted.stiften.dk uden vores forudgående, skriftlige tilladelse.
- Alle links skal referere direkte til en webside på spotted.stiften.dk – ikke til en specifik billed- eller mediefil.

11. Uopfordrede bidrag.
Bemærk venligst, at vi ikke modtager uopfordret stof eller ideer med henblik på anvendelse på spotted.stiften.dk eller i andre af vores medier. Vi er ikke ansvarlige for ligheder mellem det indhold, som du har leveret uopfordret, og det indhold, som offentliggøres af os. Ved uopfordret at sende os materiale eller ideer fraskriver du dig enhver ret til indholdet af dette, uanset at vi måtte anvende stof, som grundlæggende svarer til, hvad du har sendt os.

12. Påstande om krænkelser.
Som udbyder af spotted.stiften.dk respekterer vi andres ophavsret. Hvis du mener, at et værk, som du har ophavsret til, er blevet kopieret eller publiceret på spotted.stiften.dk på en måde, som udgør en krænkelse af dine rettigheder, bedes du meddele os dette via mail til support@stiften.dk eller ved brevpost sendt til følgende adresse:

Jysk Fynske Medier P/S
Att.: Spotted (online)
Banegårdspladsen 11
8000 Aarhus C

13. Køb af billeder til privat brug.
Ved køb af billeder accepterer du følgende:
- Du køber en kopi af billederne udelukkende til egen privat brug.
- Du må ikke sælge kopier eller anvende billederne til nogen form for kommercielle formål.
- Du må ikke videredistribuere eller mangfoldiggøre billederne på nogen form for kommercielle formål.

14. Køb af billeder til kommencielt.
Dette køb giver dig rettighed til at bruge billedet kommercielt.
Eks. kommercielle hjemmesider, tryksager og lign. materiale.
- SÅFREMT der er identificérbare personer på billedet, er det alene DIT ANSVAR at indhente og sikre samtykke fra personerne til at benytte billedet kommercielt.
- Rettigheden er en engangsrettighed og er ikke eksklusiv.

15. Ændringer af disse betingelser.
Som udbyder forbeholder vi os ret til når som helst at ændre ovenstående betingelser.