Betingelser for brug af Spotted.stiften.dk

Opdateret maj 2022

1. Velkommen til spotted.stiften.dk

- en redaktionel fotoportal leveret af og som en del af Aarhus Stiftstidende, under Jysk Fynske Medier P/S, til dig på de betingelser, som er beskrevet herunder.

Denne fotoportal drives alene med journalistisk formål idet vi skildrer hvad aarhusianerne ”lavede i går” og på den måde dokumenterer kultur-, sports- og bylivet i Aarhus. Det har vi gjort siden 2008 og derfor består vores redaktionelle samling af over 1 million billeder i dag.

2. Generelt

Ved at anvende fotoportalen eller dens tjenester – uanset hvordan du gør det – er du undergivet almindelig lovgivning, national såvel som EU-retlig. For at foretage et køb, skal du acceptere disse betingelser aktivt og er forpligtet til at overholde dem, men betingelserne gælder for al anvendelse af vores webside. Læs derfor venligst betingelserne omhyggeligt igennem. Desuden er du forpligtet til at følge alle de retningslinjer, som vi angiver for brugen af spotted-tjenesterne og -fotografier, og som kan blive ændret efter behov. Skulle du være uenig i nogen af nedenstående betingelser, nogle af retningslinjerne eller ændringerne af dem, eller skulle du på nogen måde blive utilfreds med tjenesten, er du velkommen til at kontakte os.

3. Personoplysninger

Denne fotoportal indeholder redaktionelle gallerier med fotografier fra forskellige arrangementer, event og situationer. Disse fotografier uploades af vores tilknyttede freelancefotografer (spotterfotografer), som vi har en aftale med og er godkendte af Spotted/Aarhus Stiftstidende. Spotterne er forpligtede til at følge vores etiske regler og almindelige betingelser, når de fotograferer som spottere og dermed repræsenterer Spotted/Aarhus Stiftstidende. Spotterne logger selv ind og uploader de billeder og oplysninger, som de egenhændigt udvælger, men ud fra vores overordnede retningslinjer, således det sikres, at gallerierne og indholdet har journalistisk værdi, forankret i det lokale liv og lever op til vores krav til kvaliteten.

Disse gallerier, inkl. fotografierne og relevante oplysninger relateret hertil, er frit tilgængelige på internettet, hvor alle kan gennemse dem.

Desuden bliver udvalgte fotografier også benyttet til vores andre redaktionelle sites og fysiske udgivelser, f.eks. dagblade.

Da behandlingen, herunder offentliggørelsen af fotografierne, sker som led i vores journalistiske virke, er portalen, inkl. indhold, ikke omfattet af de sædvanlige, databeskyttelsesretlige regler, herunder gælder GDPR ikke. Men ønsker du alligevel, at et billede af dig selv eller dine børn, skal slettes, kan du kontakte os direkte på mail support@stiften.dk, med link til det konkrete billede, og vi vil herefter slette billedet hurtigst muligt, med et smil og uden diskussion.

Spotted respekterer, at der kan være folk, der ikke ønsker at blive fotograferet, og bestræber sig i øvrigt på ikke at tage billeder af berusede folk eller folk i andre sårbare situationer. Derfor vurderer spotterne altid stemningen i rummet/i området og undgår at rette kameraet mod folk, der ikke ser ud til at ønske at blive fotograferet.

Spotterne har altid visitkort med, som kan udleveres til dem der ønsker det, med information om at det er Spotted/Aarhus Stiftstidende, der tager billeder til arrangementet, og hvor billederne kan findes, ligesom spotterne bærer ID-kort fra Aarhus Stiftstidende.

Du kan læse mere om hvordan vi i øvrigt behandler dine personoplysninger i vores Privatlivs- og cookiepolitik her .

4. Links til eksterne kilder

Denne fotoportal og det indhold, som portalen giver adgang til, kan indeholde links til andre eksterne websites og kilder, som er helt uafhængige af spotted.stiften.dk. Som udbyder indestår vi ikke for rigtigheden eller ægtheden af de oplysninger, som findes på andre websites, som ikke er en del af spotted.stiften.dk. Links til eksterne websites indebærer ikke, at spotted.stiften.dk anbefaler disse sites.

5. Links til spotted.stiften.dk.

Du er velkommen til at linke til denne fotoportal, hvis du overholder følgende betingelser:

Du accepterer at fjerne linket, når som helst vi beder dig om det.

Du undlader at frame vores side på en sådan måde, at der ud til at være ejet eller drevet af dig eller en anden person eller part end som ejere.

Du undlader at kopiere indhold fra spotted.stiften.dk uden vores forudgående, skriftlige tilladelse.

Alle links skal referere til en webside på spotted.stiften.dk – ikke til en specifik billed- eller mediefil.

6. Uopfordrede bidrag.

Da denne fotoportal er en del af Aarhus Stiftstidendes redaktionelle virke, modtager vi ikke uopfordret stof eller idéer med henblik på anvendelse på spotted.stiften.dk eller i andre af vores medier.

Vi er således ikke ansvarlige for ligheder mellem det indhold, som du har leveret uopfordret, og det indhold, som offentliggøres af os. Ved uopfordret at sende os materiale eller idéer har du således fraskrevet dig enhver ret til eventuelt indhold hos os, uanset at det grundlæggende svarer til eller har stor lighed med hvad du har sendt os uopfordret.

7. Påstande om krænkelser.

Som udbyder af spotted.stiften.dk respekterer vi andres ophavsret. Hvis du mener, at et værk, som du har ophavsret til, er blevet kopieret eller publiceret på spotted.stiften.dk på en måde, som udgør en krænkelse af dine rettigheder, bedes du meddele os dette via mail til support@stiften.dk eller ved brevpost sendt til følgende adresse:

Jysk Fynske Medier P/S
Att.: Spotted (online)
Banegårdspladsen 11
8000 Aarhus C

8. Køb af billeder til privat brug.

Ved køb af billeder accepterer du følgende:

Du køber ikke ophavsretten (ejerskabet) af billederne, men en ret til at bruge billedet udelukkende til eget, privat formål.

Du modtager en kopi af billedet/billederne uden logo og i høj opløsning.

Du må ikke sælge kopier eller anvende billederne til nogen form for kommercielle formål.

Du må ikke videredistribuere eller mangfoldiggøre billederne til nogen form for kommercielle formål.

Hvis du benytter billederne på en måde, som beskrevet i de to foregående punkter, eller på anden tilsvarende måde, der kan sidestilles hermed, vil dit køb blive betragtet som et kommercielt køb, og blive opkrævet et beløb svarende til differencen imellem køb til privatbrug og køb til kommercielle formål, hvilket for sidstnævnte pt. udgør 500 kr. pr. billede.

Hvis du offentliggør billederne på nogen måde, uanset om det er en lukket facebookprofil, lukket instagramprofil, andre former for sociale medier, benytter det i konkurrencer mm., bør du, som selvstændig dataansvarlig, indhente samtykke fra alle identificerbare personer på billedet.

Hvis du benytter billederne i eksempelvis fotokonkurrencer eller lignende, hvor en del af konkurrencen betinger, at billedet kan eller vil blive offentliggjort, uanset om det er til afstemning, eller kun såfremt du vinder med det indsendte billede, skal du være opmærksom på de ophavsretlige regler. Det betyder, at udbyderen af konkurrencen, som du deltager i, skal have vores skriftlige tilladelse til at offentliggøre billedet, uanset om det er på webside, sociale medier eller på anden tilsvarende vis.

9. Køb af billeder til kommercielle formål.

Da formålet med fotoportalen har et journalistisk sigte, er det ikke muligt at købe ret til at benytte billeder fra portalen til kommercielle formål direkte på vores webside.

Hvis du/I ønsker at købe billeder til kommercielt formål, bedes du/I kontakte os direkte på support@stiften.dk. Vi indskærper i den forbindelse, at det er dit/jeres ansvar, som selvstændig dataansvarlig, at indhente og dokumentere samtykker fra de personer, der fremgår af billederne, før du/I må bruge billederne.

Rettigheden til at bruge billedet er en engangsrettighed og ikke eksklusiv.

10. Ændringer af disse betingelser.

Som udbyder af spotted.stiften.dk forbeholder vi os ret til når som helst at ændre ovenstående betingelser