Om Spotted

Spotted.stiften.dk er en redaktionel fotoportal leveret af og som en del af Aarhus Stiftstidende, under Jysk Fynske Medier P/S.
Fotoportalen drives alene med et journalistisk formål idet vi skildrer hvad aarhusianerne ”lavede i går” og på den måde dokumenterer vi kultur-, sports- og bylivet i Aarhus.
Det har vi gjort siden 2008 og derfor består vores redaktionelle samling af over 1 million billeder i dag.

Som udbyder af spotted.stiften.dk respekterer vi andres ophavsret.
Hvis du mener, at et værk, som du har ophavsret til, er blevet kopieret eller publiceret på spotted.stiften.dk på en måde, som udgør en krænkelse af dine rettigheder, bedes du meddele os dette via mail til support@stiften.dk eller ved brevpost sendt til følgende adresse:

Jysk Fynske Medier P/S
Att.: Spotted (online)
Banegårdspladsen 11
8000 Aarhus C

red@stiften.dk
Tlf 70 11 12 40