Privatlivs- og cookiepolitik

Privatlivs- og cookiepolitik

Opdateret maj 2022

1. Generelt

Vi tager databeskyttelse alvorligt. Vi indsamler og behandler personoplysninger og derfor har vi udformet denne privatlivspolitik, der beskriver hvordan vi behandler personoplysninger.

Jysk Fynske Medier P/S og vores datterselskaber; Step A/S, Guloggratis.dk A/S, Deal.dk A/S, Spot A/S (Spotdeal), Billund Ugeavis, Ugeavisen Esbjerg, Ugeaviserne af 15/6 2017, Helsingør Dagblad A/S og Hovedstadens Mediehus A/S, er dataansvarlige for de oplysninger som vi indsamler om dig, og vi sikrer at personoplysningerne bliver indsamlet og behandlet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning.

Du kan her i vores samlede privatlivs- og cookiepolitik læse mere om, hvilke typer af personoplysninger vi indsamler, hvordan vi indsamler dem, samt formålet med indsamlingen.

Herudover kan du læse om dine rettigheder og andre informationer vi skal give dig.

Såfremt vores behandling af dine personoplysninger er omfattet af databeskyttelseslovgivningen og sker på baggrund af dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage.
Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

I det omfang vi behandler oplysninger om dig, herunder billeder, i forbindelse med vores redaktionelle og journalistiske arbejde, er behandlingen som udgangspunkt ikke omfattet af databeskyttelseslovgivningen.

Det betyder at dine rettigheder til eksempelvis indsigt, sletning mm. Ikke er gældende for artikler og redaktionelle billeder, hverken online eller i fysiske udgivelser.

Du kan læse mere om dette under afsnittet redaktionelt og journalistik arbejde.

Vi indsamler personoplysninger i forskellige sammenhænge og derfor til forskellige formål. Du kan læse mere nedenfor under de enkelte kategorier.

2. Besøgende på spotted.stiften.dk (cookiepolitik)

Når du besøger vores side, indsamler vi, og vores samarbejdspartnere, oplysninger om dig og dit udstyr, som bruges til at genkende besøgende og huske indstillinger, foretage analyse, drive hjemmesiden, tilpasse og forbedre vores indhold, funktioner og annoncer for at gøre dette mere personligt og relevant for dig. Dette gøres ved brug af cookies.

Vores samarbejdspartnere kan også anvende deres cookies i anonymiseret format til analyse til egne formål. Du kan læse mere om de forskellige cookies her.

Vi indsamler og behandler typisk følgende oplysninger:

Tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, herunder også hvilken browser du bruger

Din IP-adresse

Geografisk placering

Sider du klikker på

I det omfang du opretter en bruger og logger ind: De oplysninger du selv giver os. Disse videregives aldrig til tredjeparter.

Vi behandler oplysningerne på baggrund af vores legitime interesse i at måle, tilpasse og forbedre vores indhold og funktioner, samt vise ikke-personaliserede og ikke-målrettede basisannoncer, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f, og vi indsamler og behandler oplysningerne til personaliseret markedsføring på baggrund af dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a.
Når du besøger vores hjemmesider, bliver du mødt af en pop up, hvor du kan vælge at give samtykke til indsamling af oplysninger og brug af cookies. Hvis du ikke ønsker at give samtykke til brug af ikke-nødvendige cookies, kan du vælge ikke at give samtykke til disse cookies.

Du kan altid ændre eller trække dit samtykke tilbage under cookieindstillinger nederst på siden.

Vi deler oplysningerne med Jysk Fynske Mediers datterselskaber, Step A/S, Guloggratis.dk A/S, Deal.dk A/S, Spot A/S (Spotdeal), Billund Ugeavis, Ugeavisen Esbjerg, Ugeaviserne af 15/6 2017, Helsingør Dagblad A/S og Hovedstadens Mediehus A/S, og er fælles dataansvarlige med disse.

Vi opbevarer informationerne fra cookies i forskellige tidsrum, alt efter type og formål. Du kan se hvor længe, formål og hvem der sætter cookies i cookieoversigten.

3. Redaktionelt og journalistisk arbejde

I det omfang vi behandler oplysninger om dig i forbindelse med vores redaktionelle og journalistiske arbejde, er behandlingen som udgangspunkt ikke omfattet af databeskyttelseslovgivningen.

Det betyder at dine rettigheder til eksempelvis indsigt, sletning mm. ikke er gældende for vores redaktionelle billeder, hverken i vores online gallerier eller de billeder, der er gengivet online på vores redaktionelle sites eller i redaktionelle, fysiske udgivelser.

Efter databeskyttelseslovens § 3, stk. 4, er behandling omfattet af mediedatabaseloven undtaget fra databeskyttelsesforordningen og -loven. Behandling er automatisk omfattet af mediedatabaseloven når mediet er omfattet af medieansvarsloven.

Efter databeskyttelseslovens § 3, stk. 8, er andre behandlinger, som ikke er omfattet af § 3, stk. 4, men udelukkende sker i journalistik øjemed, også undtaget fra de fleste af reglerne i databeskyttelsesforordningen og -loven. Det betyder at databeskyttelsesforordningens kapitel 2-7 og kapitel 9, ikke finder anvendelse på behandling af personoplysninger, som udelukkende sker i journalistik øjemed. De registreredes rettigheder og behandlingshjemmel er indeholdt i kapitel 2 i databeskyttelsesforordningen, og finder derfor heller ikke anvendelse i disse tilfælde.

Dette er gældende for alle Jysk Fynske Mediers redaktionelle artikler og billeder, både online og i de trykte aviser. Du kan læse mere om Jysk Fynske Mediers presseetik og eventuelt søge om afindeksering og/eller sletning af artikler, billeder eller indhold i artikler nederst på hvert af de redaktionelle sites under Presseetik, som du også finder i menuen.

Vi gemmer alle henvendelser, der vedrører anmodning om afindeksering/sletning, så længe det er nødvendigt for kunne bevise håndtering af henvendelsen, samt at eventuel afindeksering/sletning er sket på baggrund af personlig anmodning herom, og som følge af at det har redaktionel værdi at dokumentere hvorfor en artikel eller indhold er afindekseret/slettet, baseret på vores legitime interesse heri, jf. databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f.

Det er alene redaktionens vurdering om anmodning om afindeksering/sletning kan imødekommes og derfor kan vores GDPR-team ikke behandle henvendelser vedrørende afindeksering/sletning fra artikler, indhold og billeder.

Billeder på spotted.stiften.dk er en del af vores redaktionelle arbejde, og derfor undtaget GDPR, men Spotted/Jysk Fynske Medier vil, på trods af undtagelsen til GDPR, altid imødekomme ønsker om sletning.

Ønsker du at få et billede slettet på Spotted, bedes du kontakte Spotted direkte på mail support@stiften.dk med link til det konkrete billede.

4. Køb af vores redaktionelle billeder fra vores online fotoportal

Vi indsamler og behandler følgende personoplysninger ved køb af digitale billeder:

Mailadresse

Ordredetaljer

Betalingsinformation

Vi behandler personoplysningerne på baggrund af en kontrakt som du har indgået med os, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b, og fordi vi har en retlig forpligtelse til at gemme visse oplysninger, herunder ordre- og betalingshistorik, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c, jf. bogføringsloven. Vi skal bl.a. bruge dine oplysninger for at kunne levere dine billeder. Du modtager ordrebekræftelse og de bestilte billeder på mail, hvorfor vi har behov for at kende denne.

Vi gemmer oplysninger om økonomiske transaktioner i indeværende regnskabsår plus 5 år, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c, jf. bogføringslovens § 10.

Vi kan videregive eller udlevere alle relevante oplysninger til offentlige myndigheder, uden retskendelse, såfremt vi enten er retligt forpligtede hertil, eller såfremt vi konkret vurderer, at det er nødvendigt for at vi eller tredjemand, herunder politiet, kan forfølge en legitim interesse, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1 litra c og f.

Vi gemmer oplysninger om økonomiske transaktioner i indeværende regnskabsår plus 5 år, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6 stk. 1, litra c, jf. bogføringslovens § 10.

5. Kontakt til support

Herunder kundeservice, persondatahenvendelser, mv.

Alt efter relevans, indsamler og behandler vi normalt følgende personoplysninger om personer, der henvender sig til os i forbindelse med support, kundeservice, persondata mm.

Kontaktoplysninger, herunder navn, postnummer/by, adresse, telefonnummer

Mailadresse

Andre oplysninger af relevans for den konkrete henvendelse, eksempelvis eventuelle relevante billeder

Du skal selv indtaste dit navn, mailadresse og kontaktoplysninger i forbindelse med din udfyldning af onlineformularen. Dette er både af hensyn til vores legitime interesse i at kunne identificere dig, og sikre, at det er den rigtige person vi behandler oplysninger om, samt til dokumentation, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f, men også på baggrund af forordningens art. 6, stk. 1, litra c om retlig forpligtelse. Under konkrete omstændigheder kan det også være på baggrund af forordningens art. 6, stk. 1, litra b, hvis din anmodning, og vores behandling af dine oplysninger i forbindelse hermed, er nødvendig for overholdelse af en aftale, som du part i eller, eller nødvendig behandling forud din aftale med os.

Vi beder om, at du ikke skriver følsomme personoplysninger, omfattet af databeskyttelsesforordningens art. 9, i fritekstområdet, eksempelvis sundhedsdata, oplysninger om seksualitet, race eller etnisk oprindelse, religiøs, politisk eller filosofisk overbevisning, samt fagforeningsmæssigt tilhørsforhold og herudover frabeder vi os også, at du sender dit CPR-nummer.

Vi opbevarer dine oplysninger sikkert, og sletter dem, når de ikke længere er nødvendige til det formål de er indsamlet.

Slettefrister vedr. de enkelte oplysninger, der ikke vedrører support som sådan, kan findes under de respektive afsnit.

Henvendelser til kundeservice eller support opbevares i 2 år efter sagen lukkes, hvorefter de slettes automatisk. Dette er for at kunne dokumentere at henvendelsen er modtaget og håndteret.

6. Generel information om behandling af de oplysninger vi indsamler

Vi passer godt på dine personoplysninger. De oplysninger vi indsamler om dig, opbevares og behandles i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning.

Det er i de fleste tilfælde frivilligt om du ønsker at give os personoplysninger eller samtykke til indsamling. Hvis du ikke ønsker at dele dine personoplysninger eller samtykke til indsamling af personoplysningerne, kan det få forskellig betydning for dig alt efter hvilken aktivitet du laver eller ønsker.

Vi har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger imod at personoplysningerne hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de personoplysninger, der er nødvendige i forhold til det fastsatte formål. Herudover kan gældende lovgivning, kontrakter eller anden retlig forpligtelse kræve at vi behandler visse typer oplysninger.

Vi opbevarer oplysningerne så længe de er nødvendige for at opfylde det fastsatte formål og så længe det kræves i henhold til gældende lovgivning. Når formålet er opfyldt, og oplysningerne ikke længere er nødvendige, vil vi slette oplysningerne i det omfang lovgivningen ikke pålægger os at gemme oplysningerne i en længere periode.

Vi kan dele dine oplysninger med samarbejdspartnere, som bruger disse til målrettet annoncering på vores vegne. Herudover benytter vi en række eksterne virksomheder til opbevaring og behandling af data. Disse virksomheder behandler udelukkende oplysningerne på vegne af os og efter udtrykkelig, skriftlig instruks af os, og kun i det omfang, det er nødvendigt til opfyldelse af det fastlagte formål. Virksomhederne må ikke bruge oplysningerne til egne formål.

7. Dine rettigheder

Du har en række rettigheder i forbindelse med vores ikke-redaktionelle behandling af oplysninger om dig. Nogle af rettighederne kan være begrænsede af retlige forpligtelser og anden lovgivning som vi er underlagt eller fordi behandlingen ikke er omfattet af databeskyttelseslovgivningen.

7.1. Indsigtsret

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger, herunder hvor vi har oplysningerne fra, hvad vi anvender dem til, hvor længe vi opbevarer dem og hvem vi deler dem med.

7.2. Rettelse

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

7.3. Sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig inden tidspunktet for vores almindelige, generelle sletning indtræffer.

7.4. Begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af oplysninger om dig begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

7.5. Indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af oplysninger om dig. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af oplysninger om dig til direkte markedsføring.

7.6. Dataportabilitet (Ret til at transmittere oplysninger)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindelig anvendt og maskinlæsbart format, samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring, i det omfang det er teknisk muligt for os, og såfremt oplysningerne er indsamlet på baggrund af dit samtykke eller i forbindelse med en kontrakt/aftale du har indgået med os.

8. Kontaktmuligheder

Du er velkommen til at kontakte os hvis du mener, at vi behandler personoplysninger om dig i strid med gældende lovgivning eller andre retlige forpligtelser, eller hvis du har andre spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet personoplysninger om dig, vil vi undersøge om betingelserne herfor er opfyldte, og i så fald gennemfører vi ændringer eller sletning hurtigst muligt.

Du kan gøre brug af dine rettigheder, eller stille spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, ved at benytte formularen til persondatahenvendelser http://jfmedier.dk/da/om-os/persondata-henvendelser/ eller kontakte vores kundeservice på 66 11 11 11.

Den dataansvarlige er:

Jysk Fynske Medier P/S og datterselskaber
Bugattivej 8
7100 Vejle
CVR.: 36503355

Du kan også kontakte vores Chef for GDPR Compliance ved at sende en mail til: persondata@jfmedier.dk

9. Klage

Hvis du er utilfreds med vores behandling af personoplysninger, ikke mener vores behandling lever op til gældende lovgivning eller ikke har opfyldt dine rettigheder efter kap. 3 i databeskyttelsesforordningen, kan du indgive en klage til Datatilsynet. Du finder deres kontaktoplysninger på deres hjemmeside www.datatilsynet.dk