Aarhus for Mangfoldighed.

Aarhus for mangfoldighed indkaldte til demonstration for demokrati - sammenhold og mangfoldighed. En moddemonstration til de højreekstremistiske grupper der også demostrerede i Aarhus denne dag.

31 Marts 2012

venstre pil : forrige billede
højre pil : næste billede
p : gå en side tilbage
n : gå en side frem