Aarhus for Mangfoldighed

Aarhus for Mangfoldighed indkaldte til demonstration mandag den 19. januar klokken 18.00 fra Den Gamle By. Ifølge politiet deltog ca 400 mennesker i demonstrationen, der var velsignet af silende regn og kulde.

venstre pil : forrige billede
højre pil : næste billede
p : gå en side tilbage
n : gå en side frem

Aarhus for Mangfoldigheds budskab er et budskab om sammenhold, demokrati og mangfoldighed. De ville benytte denne aften til at styrke sammenholdet i Aarhus og markere flertallets modstand mod højreekstremisme og racisme.

 

Seneste gallerier