Aarhus Letbane, Servicecenter

Oplev klargøring af Letbanens Servicecenter.

venstre pil : forrige billede
højre pil : næste billede
p : gå en side tilbage
n : gå en side frem

Århus Stiftstidendes spotterfotograf, Jens Ravn, besøgte Letbanens Servicecenter torsdag den 2. marts hvor man var i var fuld gang med at afprøve computersystemer, serviceværksted, vaskehal, garageanlæg, el-net, skinnesystemer m.m. inden driften starter sidst på foråret.