Åbent hus på Lisbjerg Forbrænding

Lisbjerg Forbrænding holdt Affaldets Dag med åbent hus og rundvisninger

venstre pil : forrige billede
højre pil : næste billede
p : gå en side tilbage
n : gå en side frem

Køerne var lange, og nysgerrigheden var stor, da folk blev vist rundt i det aktive Lisbjerg Forbrændingsanlæg. Der var mange spørgsmål og gode forklaringer på, hvordan vores affald bruges og sorteres