Åbning´af udvidelse i Bazar Vest

venstre pil : forrige billede
højre pil : næste billede
p : gå en side tilbage
n : gå en side frem