Bunker af hemmeligheder. Galleri 1.

Langt ude i skoven, åbnede Orlogskaptajn H. C. Iversen, Chef for Joint Operations Center,
dørene til den hemmelige og mystiske bunker i Havreballeskoven og lod Deres udsendte Spottere få et kig ind i en Verden som ellers er skjult for offentligheden.
Inde i bunkeren holdes der øje med Danmark farvande og kyster af folk fra de forskellige værn og her fra styres evt. bekæmpelse af forurening og reageres, når skibe f.eks styrer direkte mod land, lige som der reageres og styres, hvis der er brug for redningsaktioner.
En spændende Verden at få et indblik i, og en super flot modtagelse af personalet der ude.
Om det er rigtigt at der går en tunnel direkte fra Marselisborg Slot til bunkeren??
Tja - man kan aldrig vide....
Tak for et behageligt møde med jer alle sammen i bunkeren.

venstre pil : forrige billede
højre pil : næste billede
p : gå en side tilbage
n : gå en side frem

Søværnets Operative Kommando

Søværnets Operative Kommando (SOK), blev oprettet i 1961 og er Søværnets operative hovedkvarter.

Hovedkvarteret er placeret to steder i Århus. Det administrative hovedkvarter, der har ca. 150 medarbejdere, er placeret i Brabrand. Operationscenteret er placeret i en bunker i Havreballe Skov, ved Marselisborg og har også ca. 150 ansatte, mange beskæftiget i døgnbemandede vagtfunktioner. Desuden er Joint Rescue Coordination Centre også placeret i bunkeren i skoven.

SOK har en række myndighedsopgaver i og omkring de danske farvande, bl.a. farvandsovervågning, eftersøgnings- og redningstjeneste, isbrydning, overvågning af havmiljø og bekæmpelse af forurening. Løsningen af opgaverne sker i samarbejde med politiet, kommunerne, Søfartsstyrelsen, Farvandsvæsenet, Beredskabsstyrelsen, Danmarks Meteorologiske Institut og SKAT.

SOK har desuden ansvaret for at løse de opgaver, som Folketinget stiller til Søværnet via Forsvarskommandoen.

Disse opgaver løses operativt af Søværnets skibe, underlagt de to eskadrer og Søværnets Frømandskorps. Derudover samarbejder SOK tæt med Beredskabskorpset, Flyvevåbnet og Marinehjemmeværnet. Myndighedsopgaverne løses i samarbejde med landets to maritime overvågningscentre (MOCN og MOCS), som har den taktiske kontrol (TACON) over enhederne til søs, hvorimod SOK har den operative kontrol (OPCON).

Internationale opgaver løses som hovedregel ved deltagelse i NATO-, FN- eller koalitionsstyrker.