Bussers Verden 22. maj 2012

Hvis din chauffør ser lidt anstrengt ud i ansigtet, kan det være fordi han lige har kørt slalom mellem vejarbejde, cyklister, uvedkommende færdsel i Busgaden, eller måttet bremse på grund af fodgængere som fortsætter over for rødt lys.
Dette, og meget mere, var hvad Spotted oplevede på nogle timers bus-fotografering i aftes.

venstre pil : forrige billede
højre pil : næste billede
p : gå en side tilbage
n : gå en side frem

Sakset fra Busselskabets egen hjemmeside:

Busselskabet Aarhus Sporveje - i daglig tale "Busselskabet" er en selvstændig driftsfunktion i det regionale trafikselskab Midttrafik.

Der er 660 ansatte i Busselskabet. Heraf er de 565 buschauffører, mens de øvrige er ansat i tekniske og administrative afdelinger.

Busselskabet råder over 190 busser og varetager al kørsel af bybusser i Aarhus Kommune, hvortil selskabet leverer ca. 554.000 køreplantimer om året. Selskabet har en årlig omsætning på ca. 485 millioner kroner.

Busselskabet satser på kvalitet i et konkurrencepræget marked og vægter åbenhed og effektivitet højt i forhold til både passagerer og personale.
Generelt er det Busselskabets personalepolitik, at alle medarbejdere er engagerede, ansvarlige medspillere i opgaven med at sikre den bedst mulige kollektive trafik i Aarhus.