Dannebrogs ankomst med regentparret

Aarhus

Under festlige former ankom regnetparret med Kongeskibet Dannebrog til Aarhus for at tage ophold på Marselisborg Slot

venstre pil : forrige billede
højre pil : næste billede
p : gå en side tilbage
n : gå en side frem

Der blev udråbt et nifoldigt leve, hvorefter regentparret hilste på repræsentanter fra myndigheder m.v. Der var endvidere faner fra soldaterforeninger og fra Danmarkssamfundet. Både før og under mopdtagelsen spillede Hjemmeværnets Musikkorps