DM i roning 2019

Efter fem års pause var Brabrand Rostadion igen omdrejningspunktet for dansk roning.

venstre pil : forrige billede
højre pil : næste billede
p : gå en side tilbage
n : gå en side frem

Hele den danske roelite mødtes lørdag til Danmarksmesterskaberne i roning på Brabrand sø. Ikke mindre end 414 roere havde pakket sko, trikoter, både og holdånd og i alt 329 holdbåde roede ned over Brabrand sø i løbet af dagen. Arrangementet blev afviklet i fantastisk vejr og et talstærkt publikum fulgte dagens begivenheder.