En lille frø i mosen sad

Lige nu er der voldsom aktivitet i søer og moser, for det er nu frøerne danner par og lægger deres æg.
I Mollerup Skov var aktiviteten stor både i går og i dag, og inden længe kan vi se de store klaser med æg.
Husk nu at de er totalt fredede og husk at hunde uden snor kan ødelægge tusindvis af frø-æg ved at storme ud i vandet.
Brug hundeskoven i stedet for, og lad skovens dyr få fred og ro til deres yngletid.
Det er i øvrigt også ulovligt og hensynsløst at lade hunden rende frit i skoven og alle andre steder.

venstre pil : forrige billede
højre pil : næste billede
p : gå en side tilbage
n : gå en side frem

Frøer (Ranidae) er en familie af små springpadder, der lever i moser og på andre fugtige steder. De er for det meste grønne eller brunlige med mørke pletter. De lever af små insekter, som de fanger ved at skyde tungen ud i en meget hurtig bevægelse. De starter med at ånde ved gæller, mens de er haletudser, men så udvikler der sig lunger, og i øvrigt ånder de også gennem huden. De kan først befrugtes, når de er 3 år. En frø har mange fjender: der er fiskehejren, storken, snogen og musvågen. I parringstiden opholder den sig i vandet, og der har den også fjender som f.eks. gedden, ålen, odderen og vandspidsmusen.

Frøer er indrettet til at være, hvor der er fugtigt, for hvis de kommer ud i solen, udtørrer de. Der er også meget føde til dem på fugtige steder, for frøer æder regnorme og insekter, som netop findes dér.

Haletudsen er ca. 10-20 mm lang. De voksne frøer holder til på bredden af søer og damme, hvor de yngler i begyndelsen af april. De fleste af arterne findes over hele landet, men nogle er kun almindelige på øerne og i det syd-østlige Jylland.