Fællessang på Dokk1 kl 20-22

Aarhus

Der blevet lyttet og sunget med, da kor og solisten Pernille Rosendahl, sang sange, fra vores fælles danske sangskat. Blandet andet Højskolesangbogen. Fremmødet var stort, i alle aldre.

venstre pil : forrige billede
højre pil : næste billede
p : gå en side tilbage
n : gå en side frem