Familietur til Brabrand Mejeriet

Mejerist for en dag i efterårsferien på Brabrand Mejeri

venstre pil : forrige billede
højre pil : næste billede
p : gå en side tilbage
n : gå en side frem

På oplevelsesturen får familierne en indsigt i et moderne mejeris arbejdes processer. Børn og forældre lærer blandet andet at lavet deres helt egen smør og man får rig lejlighed til at smage på varerne.