Fredslyset modtages af Borgmester Jacob Bundsgaard

Fredslyset er lys for fællesskab, forståelse, tolerance, lys for nødlidende og ensomme, med mere.
Sct. Georgs Gilderne i Danmark

venstre pil : forrige billede
højre pil : næste billede
p : gå en side tilbage
n : gå en side frem