Fyraftensfugle ved Egå Engsø

Midt i april koger vandfladen med ænder, gæs og sorthalsede lappedykker, mens et rigt udvalg af vadefugle drøner rundt på mudderfladerne.
De første svaler har indfundet sig, og på engene myldrer det med engpibere, mens en fiskeørn eller en dværgfalk kommer trækkende over.
Alt kan ske.
Sådan lød oplægget til denne tur, og de fleste af de ca. 70 fremmødte, fik da også set en masse både kendte og ukendte fugle på den 2½ time og 5 km lange tur, rundt om Egå Engsø.

Morten DD fortalte med vanlig glæde om Vibe, Engpiber, Bramgæs og en masse andre spændende fugle.

venstre pil : forrige billede
højre pil : næste billede
p : gå en side tilbage
n : gå en side frem

Besøg Naturhistorisk Facebook side og læs meget mere om de dyr vi så i dag.
http://www.facebook.com/naturhistoriskmuseum?fref=ts