Galoppremiere og Travløb på Jysk Væddeløbsbane den 22. april 2012. Galleri 1

I dag var det så at galophestene og deres ryttere blev sluppet løs på Jysk Væddeløbsbane.En ny udfordring for en fotograf der lige har vænnet sig til "traverne"; skal lige love for at det gik stærkt ....

venstre pil : forrige billede
højre pil : næste billede
p : gå en side tilbage
n : gå en side frem

I alle lande gennemføres galopløb efter regler, som bygger på et regelsæt fastsat af den engelske The Jockey Club, stiftet i 1750.
Den danske jockeyklub, Foreningen Til Den Ædle Hesteavls Fremme, blev stiftet i 1859 og havde i 2005 over 500 medlemmer.
I Danmark har der været afholdt galopløb siden 1867, fra ca. 1960 udelukkende som fladløb. Klampenborg Galopbane nord for København blev indviet i 1910, og siden da er de klassiske løb blevet afviklet her efter engelsk forbillede.
Mens der i Storbritannien er 59 galopbaner, er Klampenborg Galopbane den eneste i Danmark; derudover afholdes enkelte galopløb vekslende med travløb i Odense og Århus.
I 2005 afvikledes 301 galopløb, de 199 i Klampenborg. I alt udbetaltes 13,3 mio kr. i præmier til hesteejerne.
Herhjemme er interessen for spil på heste dalende, bl.a. som følge af en ugunstig totalisatorlov; dermed forsvinder også væddeløbsbanernes økonomiske fundament.
I udlandet er interessen derimod stigende, bl.a. med internationale storløb i Hongkong, Japan og Australien, hvortil heste flyves fra hele verden.
Det senest tilkomne storløb er Dubai Cup i De Forenede Arabiske Emirater med sportsgrenens største pengepræmier.
Hvem er fotografen?
http://spotted.stiften.dk/brugere/mogens-petersen

 

Seneste gallerier