Gellerup og Toveshøj, Helhedsplanen

En god bydel for alle – projekter, der forandrer

venstre pil : forrige billede
højre pil : næste billede
p : gå en side tilbage
n : gå en side frem

I Gellerup og Toveshøj er de mange projekter i Helhedsplanen med til at forandre området fra et udsat boligområde til en attraktiv bydel. Sammen har de til formål at udvikle en socialt bæredygtig bydel i Aarhus. Visionen er at skabe en unik og mangfoldig bydel med sin helt egen karakter, arkitektoniske udformning og byliv. En ny bydel, der tager afsæt i den eksisterende bebyggelse, men tilføjer nye lag i form af kvarterer, vej- og trafikmønstre, bygninger, byrum samt grønne rekreative arealer.
Der er lige nu fuld gang i byggeriet, og hvis man er interesseret i at vide mere er et besøg i E&P huset en rigtig god ide´. E&P Huset er din indgang til information om bydelen, aktiviteter og udvikling i området, hvad enten du er beboer, besøgende, investor eller erhvervsdrivende.

 

Seneste gallerier