Gl. Vejlby - en bydel i forandring

Indtil for få år siden lå her en skole og en stor IT virksomhed.

venstre pil : forrige billede
højre pil : næste billede
p : gå en side tilbage
n : gå en side frem

Indtil for få år siden lå her en skole og en stor IT virksomhed.
Vejlby skole er nu omdannet til et boligkvarter med rækkehuse og etageboliger. Kun skolens gamle aula er bevaret som beboerhus.
De fleste af IT virksomhedens bygninger er revet ned og omdannet til boliger. De ældste er renoveret, hvor der før var kommunekontor og den ældste del at IT virksomheden. Hvor maskinhallen lå, er der kun et stort hul, der om få år er om dannet til boliger.