Glade børn og masker på MOMU

I uge 7 2015 var der vinterferie. På trods af forårsvejr og 7 graders varme markerede Moesgaard Museeum det med en række vinterferieaktiviteter: Man kunne lave sin egen dyremaske fra vikingetiden eller en åndemaske fra Bolivia hver dag fra lørdag den 7. – søndag 15. februar fra kl. 12 – 16. Aktiviteten koster 25 kr. og finder sted i Runerummet i Vikingeudstillingen.

venstre pil : forrige billede
højre pil : næste billede
p : gå en side tilbage
n : gå en side frem

Det nye Moesgaard Museum tilbyder publikum en kulturhistorisk museumsoplevelse i international klasse med arkæologiske og etnografiske udstillinger. Skiftende særudstillinger vil desuden præsentere verdens fornemmeste kulturarv.