Hemmelige Steder Århus 06.05.2012; galleri 1

Søndag eftermiddag blev i det stadig spirende forår rammen om en travetur til HEMMELIGE STEDER i Århus, nærmere betegnet Sydhavnen. Proff vejledere trak de opmødte gennem en historisk rundvisning med stor indlevelse. En fin måde at tilbringe en søndag eftermiddag.

venstre pil : forrige billede
højre pil : næste billede
p : gå en side tilbage
n : gå en side frem

Aarhus Området ved Sydhavnen er et enestående og samtidig næsten gemt miljø, der sammenlagt rummer kreative- og kulturelle miljøer, sociale væresteder, erhvervsliv, slagteri, krostue og ikke mindst historie. Der er ingen romantik ved området, der fremstår upoleret med slagteri, jernbanebro og elementer fra den gamle havn. Takket være tidens udvikling og stedets forandring, er dette sted opstået på baggrund af et behov for kreative- og sociale væresteder.