Hjerteløbet 2012

Søndag d. 28. okt. løb 1500 friske folk hhv. 2,5; 5,45 og 10 km med start og slut på Viby Atletik Station til støtte for Hjerteforningen. Vejeret stod på høj sol, lidt vind og glade smil.
Find lettest dig selv: Billederne er taget kort efter vanddepotet ved kort efter 5 km løberenes 3 km mærke / 10 km løberenes 5 km mærke. Læg derfor 3/5 eller halvdelen af din samlede løbetid til starttidspunktet 11:10 for 10 km og 11:20
for 5 km og kig deromkring.

venstre pil : forrige billede
højre pil : næste billede
p : gå en side tilbage
n : gå en side frem

Årsagen til den skæve distance 5,45 km er, at stien mellem Ormslevvej og Søskrænten forbi kvarteret ved Jarlsmindevej er lukket, fordi kommunen anlægger en sø til opsamling af regnvand.