Kulturnat 2012: Klodser i Vestergade

Hvis man vandrede ned ad Vestergade, stødte man pludseligt på en massetræklodser hvor nogle havde tekst på. Man var så fri til at bygge noget og se hvor længe vinden lod det stå.

venstre pil : forrige billede
højre pil : næste billede
p : gå en side tilbage
n : gå en side frem