Kulturnat: Hist og her/ Mølleparken

Der skal også være plads til dem( eller det) som ikke rigtig hører til nogen steder. Det er sådan et album dette er. Fra middag ved havnen til eftermiddag i mølleparken til natten på bispetorv.

venstre pil : forrige billede
højre pil : næste billede
p : gå en side tilbage
n : gå en side frem