Kulturnat: Kulturhatten

Kulturhatten blev i år overrakt af Borgmester Jacob Bundsgaard.
Kulturhatten havde i år fået selskab af de sidste 10 års andre kulturhatte.

venstre pil : forrige billede
højre pil : næste billede
p : gå en side tilbage
n : gå en side frem