Kulturnat om dagen

Fredag var der kulturnat, men mange ting foregik alligevel inden mørket faldt på.

venstre pil : forrige billede
højre pil : næste billede
p : gå en side tilbage
n : gå en side frem