Kulturnatten - eller lidt af den

Indtryk fra Storetorv og områder deromkring

venstre pil : forrige billede
højre pil : næste billede
p : gå en side tilbage
n : gå en side frem