Kunsthal Aarhus

Imod ideen om vækst, mod poesi (eller, hvordan man opbygger et univers, der ikke falder fra hinanden to dage senere)

http://kunsthalaarhus.dk/programme#overlay=participants/song-dong-0

venstre pil : forrige billede
højre pil : næste billede
p : gå en side tilbage
n : gå en side frem

Udstillingen Against the idea of growth, towards poetry (or, how to build a universe that doesn’t fall apart two days later) låner sin titel fra forfatterne Philip K. Dick og Franco “Bifo” Beradi. Gennem en undersøgelse af forholdet mellem kunst, teknologi og hverdagsliv reflekterer udstillingen over de komplekse processer, som former vores nuværende økonomiske, kulturelle og sociale virkelighed, og hvordan mennesker og ikke-menneskelige agenter kombineres i det globale kapitaliske flow. Udstillingen undersøger vores afhængighed af algoritmisk logik og maskiner; optagetheden af numre, beregninger, effektivitet, fremskridt og profit, der synes at omfatte alle aspekter af menneskeligt liv. Affald og gæld er begge resultater af de overordnede samfundsforhold og de økologiske konsekvenser af ønsket om uendelig vækst og den evige indsamling af ting. Kunstnerne i udstillingen præsenterer forskellige modeller for værdi inspireret af en fornyet interesse i alternative økonomier, anti-vækst og ideer relateret til almenvellet.