Marselisborg Havn

Marselisborg Havn, forårsaktivitet.

venstre pil : forrige billede
højre pil : næste billede
p : gå en side tilbage
n : gå en side frem

Marselisborg Havn er begyndt at syde af aktivitet. Efter en lang vinterpause er de første både klar til at komme i vandet igen. Krananlægget bruges flittigt, og folk glæder sig til at komme ud at sejle. Masser af aktivitet på hele havneområdet.