Marselisborg Havn, forår og kajaktræning

Kalenderen siger forår; men varmen lader vente på sig. Selv Marselisborg Havn som plejer at syde af mennesker, var stille i dag. Undtagelsen var en heftig aktivitet i at lære at sejle i kajak.

venstre pil : forrige billede
højre pil : næste billede
p : gå en side tilbage
n : gå en side frem

Historien

Det hele begyndte med en udbygning af trafikhavnen i Århus ca.1981 – 1983.
Udbygningen blev foretaget i overensstemmelse med lokalplan nr. 62, endelig vedtaget i byrådet d.3 september 1980. I forbindelse med denne udbygning blev der anlagt en ny havnemole et stykke ude i bugten. En beskyttelsesmole for den nye østhavn. Denne nye del af havnen skulle bruges til skibe med større dybdegang, der sejlede med bl.a. kul og containere.
Samtidig begyndte man en opfyldning i vandet mellem den nye mole og Tangkrogen.
Ved denne opfyldning opstod der yderst ved molen en lagune, hvor de bådejere, der ikke kunne få plads til deres både i de eksisterende lystbådehavne, begyndte at lægge deres både.
Dengang var der mangel på pladser til fritidsbåde i Århusområdet.
Fortsættelse: http://marselisborghavn.dk/havnens-historie/historien/