Med 13 Knob på Århusbugten om bord på Marinehjemmeværnets skib Brigaden den 31. maj 2012

Tag redningsvesten på og tag med på en spændende sejltur med "Mand Over Bord" , Speedbåd hastigheder og præcisions sejlads udført af dedikerede folk fra Marinehjemmeværnet i Århus.

venstre pil : forrige billede
højre pil : næste billede
p : gå en side tilbage
n : gå en side frem

Marinehjemmeværnets fartøjer

Marinehjemmeværnet råder over tre typer patruljefartøjer: MHV 900-, MHV 850- og MHV 800-klassen.

Marinehjemmeværnets fartøjer har været igennem en stor forandring siden marinehjemmeværnets start i 1952. Hvor den tidligste flåde var baseret på lånte og aflagte kuttere og motorbåde fra Søværnet, er nutidens flåde på 30 fartøjer specielt bygget til marinehjemmeværnet og derfor i langt højere grad udstyret og designet til at løse de opgaver, marinehjemmeværnet har i dag.

Disse opgaver var frem til den kolde krigs afslutning præget af den sikkerhedspolitiske situation, men i takt med at trusselsbilledet har forandret sig, har marinehjemmeværnet fået øget fokus på andre samfundsvigtige opgaver.

Alle fartøjer er derfor konstruerede til at deltage i den nationale farvandsovervågning såvel som at klare rednings- og miljøopgaver.
Dertil er 900- og 850-klassen i stand til selvstændigt at medbringe flydespærringer til løsning af opgaver omkring olieforurening.

Marinehjemmeværnets fartøjer kan bevæbnes med henblik på sikring af eget skib og besætning.

Marinehjemmeværnets patruljefartøjer er ofte de første til at nå frem på grund af deres lokale beliggenhed og den korte responstid fra alarmen lyder, til fartøjet er afsted.

Alle fartøjerne ligger på et frivilligt beredskab på en time, når det gælder eftersøgning og redning samt olieforurening. Det betyder i praksis, at alle fartøjer og deres besætninger skal være på vej ud af havnen inden for en time efter en alarm fra Søværnet.