Mindstormrobotter i aktion!

Åbent værksted for børn i Børnelab på DOKK1

venstre pil : forrige billede
højre pil : næste billede
p : gå en side tilbage
n : gå en side frem

Der blev programmeret og leget med lego mindstormrobotter i DOKK1's børnelab.