Mosten Race Day, Fredag

Højoktan brændstof, brændt gummi og et infernalsk spektakel - og glade mænd.

venstre pil : forrige billede
højre pil : næste billede
p : gå en side tilbage
n : gå en side frem

Så er der igen gang i Mostens asfaltstribe. Folk kommer fra det meste af Europa for at køre ræs på den præparerede bane. Og der bliver gået til stålet. Det er fantastisk, hvor mange forskellige køretøjer, man kan sende ned ad striben. Op til 8000 hk i et køretøj.