Nyt liv i byens glemte historie

I Rådhusparken står en række gamle gravsten, som i høj grad er en del af byens historie.
Århus Ny Stenhuggeri har nu gennem nogle måneder malet teksterne op og restaureret stenene.
Kig forbi og se de mange kendte navne.

venstre pil : forrige billede
højre pil : næste billede
p : gå en side tilbage
n : gå en side frem

Wikipedia skriver:
Søndre Kirkegård i Aarhus er en tidligere kirkegård, som var beliggende på området hvor Aarhus Rådhus i dag ligger.

Kirkegården blev anlagt i 1818 på et område der på daværende tidspunkt, var placeret langt fra Aarhus bymidte.
I løbet af 18. tallet voksede byen rundt om Kirkegården og der opstod et ønske om at inddrage arealet til bebyggelser.
Samtidig var de nye kirkegårde Nord Kirkegård og Venstre Kirkegård åbnet i 1876 og 1927.

Kirkegården blev officielt nedlagt i 1926.


Jødiske gravplads i Århus Rådhuspark
Rådhusparken i forbindelse med Rådhuset er en del af gravstenene fra Søndre Kierkegaard samlet i et lapidarium langs den sydlige kant af Rådhusparken og en anden del af Aarhus Søndre Kirkegård er bevaret som den jødiske kirkegård mellem Rådhuset og Musikhuset.