Odder Gymnasterne

Odder Gymnasterne var rigtig i deres es denne søndag, hvor der var juleopvisning på Odder Gymnasium. Fra de helt små og over til eliten blev der under publikum applaus vist hvad de ugentlige træningsaftener har givet af udvikling - flot præsentation som de udøvende gymnaster kan være stolte af.

venstre pil : forrige billede
højre pil : næste billede
p : gå en side tilbage
n : gå en side frem