Oversvømmelse ved Åkrogen

Efter stormen Bodil står vandet meget højt ved Egåens udløb og langs stranden.

venstre pil : forrige billede
højre pil : næste billede
p : gå en side tilbage
n : gå en side frem

En frisk tur ud at se på, hvordan naturen også kan se ud. Mågerne nød deres nye spisekammer, og lavningerne var blevet til svømmepøle.