Skinneslibning februar 2012

Det store ildsprudende skinneslibetog sleb i aftes på Grenå Banen.

Togene støjer mindre, og skinnerne holder længere. Det er den gevinst, Banedanmark opnår ved hvert år at få slebet flere hundrede kilometer skinner.

Det gnistrer og støjer, og det ligner en ildsprudende drage.

venstre pil : forrige billede
højre pil : næste billede
p : gå en side tilbage
n : gå en side frem

Naboer får glæde af skinneslibning
Slibetoget kører 3-6 gange på samme strækning for at fjerne bittesmå rifler og bølger på skinnerne. Ujævnhederne er typisk 0,05 - 0,10 mm dybe.

- Når ujævnhederne er væk, bliver støjen 10 decibel lavere. Det kan øret opfatte som en halvering af støjen. - Skinneslibningen er også med til at forlænge sporenes levetid.

Gnister og støj fra slibetoget
Da slibetoget støjer og gnistrer, kan det for jernbanens naboer betyde kortvarige gener, når toget befinder sig ud for deres bolig. Umiddelbart efter at skinnerne er blevet slebet, kan der desuden forekomme en højfrekvent støj - en hylen - når togene kører over de nyslebne skinner. Denne støj vil dog forsvinde i løbet af kort tid.

-
Fakta om slibetoget

Maskinmærke
RPS32-1

Vægt
Slibetoget vejer 372 tons.

Slibesten
Toget har 32 slibesten, der hver især kan indstilles i forskellige vinkler, således at hver enkelt slibesten kan anvendes, hvor der er behov for at fjerne metal.

Nøjagtighed
Ved hver slibepassage fjernes godt og vel 10 kubik-millimeter metal pr. skinne for hver meter, slibetoget bevæger sig frem. Skinnerne skal slibes, så de bedst muligt passer til togenes hjul. Skinnehovedet - det øverste af skinnen - skal slibes med en nøjagtighed på +/- 0,3 mm i forhold til et ideelt skinneprofil. Så kan hjulene på de hurtigst kørende passagertog køre bedst muligt.

Hastighed
Slibetogets max-hastighed er 80 km/t. Når slibestenene bearbejder skinnerne, kører toget ca. 6 km i timen.

Antal km der slibes
Banedanmark skal i alt have slebet 600 km skinner. Toget kan i gennemsnit nå at slibe 5-6 km færdigt pr. nat i det tidsrum, der kører få eller ingen tog på en strækning.

Brændstofforbrug
Toget bruger 100-120 l diesel i timen. Det kan arbejde i ca. 40 timer på en tank diesel med 5.000 liter dieselolie.