Søsætning af Dampbarkassen 15.05.2012

Markering af 150 året for fregattens Jyllands første standerhejsning blev fejret med søsætning af Dampbarkasse nr. 30. under festlige former. Tamburkorpset fra Søværnet trak op til Tattoo - herefter taler og dåb med champagneflasken udført af borgmester Kirstine Bille. Dagen sluttede traditionen tro med RULLEGILDE.

venstre pil : forrige billede
højre pil : næste billede
p : gå en side tilbage
n : gå en side frem

Dagens foto udvalgt af fotografen:
http://go-on.smugmug.com/share/d0ndTRdfc37yE

Pressemedelelse:
Fregatten Jylland fejrer 150 året før sit første togt med søsætning af Dampbarkasse til 4 mio. kr.

Det er afslutningen på tre års restaureringsarbejde i Ebeltoft, som tirsdag d. 15. maj klokken 14.00 markeres med stabelafløbningen af Dampbarkasse nr. 30.
Borgmester i Syddjurs kommune, Kirstine Bille, vil som gudmoder for Dampbarkassen stå for dåben på dagen.

Håndværkerne på Fregattens Værft har blandt andet monteret af 18.000 nye kobbernitter og udskiftet hele den dobbelte mahogniklædning.
Teknikerne måtte helt til England for at finde en dampmaskine helt magen til den, som oprindeligt drev det slanke, 10 meter lange skibsskrog gennem bølgerne.

”Dampbarkassen var et stykke eksklusivt engelsk ekstraudstyr, som Fregatten Jylland blev udstyret med i 1870”, fortæller direktør Benno Blæsild, og fortsætter: ”At det var et fartøj af ypperlig kvalitet, kan man blandt andet udlede af, at det stadig sejlede som lystbåd for en familie i Kolding i 2002, da Fregattens folk første gang blev opmærksomme på det. En bevilling på 4 mio.kr. fra A. P. Møllers Fond har gjort det muligt for Fregatten Jyllands skibstømrere at genetablere ekspertise i den meget delikate byggemetode, som er anvendt til skibet.
Med Dampbarkasse nr. 30 er den maritime danske kulturarv forøget med en fartøjstype, som ellers var gledet ud af træskibsflåden, og en byggemåde som var gået helt i glemmebogen, er igen kommet til sin ret. Men Ebeltoft har også nu fået en ny sommerattraktion, for det er meningen at Barkassen med sin markante, tre meter høje skorsten i skinnende messing skal sejle på Vigen i sommermånederne.”

Datoen for stabelafløbningen er ikke tilfældigt valgt. Den 15. maj er det nemlig præcis 150 år siden, at Fregatten Jylland for første gang lagde fra kaj på Holmen og stod ud på sit første togt med Eduard Suenson som skibschef. Togtet gik blandt andet til Verdensudstillingen i London, hvor Fregatten Jylland repræsenterede Danmark.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til undertegnede eller til direktør Benno Blæsild: E-mail bbb@fregatten-jylland.dk /tlf. 23 25 50 05.

Med venlig hilsen

Mia Møller Roesen
PR & Kommunikation