SUNDdag på Tangkrogen

SUNDdag bød på foredrag af Chris Macdonald og HjerneMadsen. En entusiastisk Chris Macdonald talte om sammenhængen mellem mental træning og fysisk udfoldelse. Publikum fik en lektion i spinning på cykel, under motiverende instruktion af Chris og pumpende musik. Desuden ud var der velbesøgte boder af forskellig art

venstre pil : forrige billede
højre pil : næste billede
p : gå en side tilbage
n : gå en side frem