Tårnfalkene på Kalø Jagtslot

Tårnfalkeungerne er nu flyvefærdige, men al begyndelse er svær, både mht. til at flyve og holde balancen.

venstre pil : forrige billede
højre pil : næste billede
p : gå en side tilbage
n : gå en side frem

På Kalø Jagtslot har der i mange år været en tårnfalkerede. Også i år er den beboet, hvilket resulterede i 4 unger, som nu er klar til at flyve fra reden. I skrivende stund holder kun en af ungerne stædigt fast i det trygge hjem i reden. Al begyndelse er svær, både mht. til at flyve og holde balancen.