Til Bus - og Værkstedsnørder

Et fotogalleri som mest henvender sig til bus - og værkstedsnørder.

venstre pil : forrige billede
højre pil : næste billede
p : gå en side tilbage
n : gå en side frem

Historie
Busselskabet Aarhus Sporveje - i daglig tale "Busselskabet" - er entreprenørdelen af det "gamle" Århus Sporveje, og var indtil januar 2007 ejet af Aarhus Kommune.

I dag er Busselskabet en selvstændig driftsfunktion i det regionale trafikselskab Midttrafik, som er en fusion af trafikselskaber/-afdelinger i Region Midtjylland.

Aarhus Kommune betaler dog stadig for den kollektive bustrafik i Aarhus Kom­mune, og finansierer derfor fortsat driften af Busselskabet Aarhus Sporveje.

Effektivisering og udbud
Busselskabet har siden 2003 gennemført en effektivisering og omstrukturering fra en monopolvirksomhed til et moderne busselskab.

Bybuskørslen i Aarhus Kommune har været i udbud 2 gange. Busselskabet har vundet begge udbud og varetager derfor fortsat al bybuskørsel i Aarhus. Kommune.

Busselskabet Aarhus Sporveje har mere end 80 års erfaring med bybuskørsel i Aarhus.