Traktortræk med Odder-Skanderborg Landboungdom i Boulstrup 5. maj 2012 Galleri 2

Mange var i dag mødt op på en mark i Boulstrup for at se seje traktorkørere tumle de store maskiner. En fin dag med masser af frisk luft, kolde pilsenere og råstyrke.

venstre pil : forrige billede
højre pil : næste billede
p : gå en side tilbage
n : gå en side frem

Hvad er Tractor Pulling?
En specialbygget traktor trækker slæden længst muligt op af en 100m lang bane.
Den traktor, der trækker længst i sin klasse, har vundet klassen. Traktoren behøver ikke at trække hurtigere end sine konkurrenter, bare længere.
Hvis traktoren trækker slæden hele banen igennem, kaldes det “full-pull”.
Hvis flere traktorer i en klasse trækker full-pull, skal de trække om.
Omtrækket kaldes “pull-off”. Slæden belastes da med flere klodser eller geares om.
Konkurrenceregler.

Traktorerne kører én af gangen, efter en udtrukket startrækkefølge.
Når banen meldes klar, har traktoren max 3 minutter til at blive klar foran slæden.
Hvis ikke han når det inden de 3 minutter, diskvalificeres han.
Hvis køreren lægger gassen inden 20 meter mærket, får han et nyt forsøg med det samme.
Hvis traktoren berører den hvide kridtlinie bliver trækket diskvalificeret.
Tab af vægtklodser og sikkerhedsudstyr fører også til diskvalifikation.
Hver traktor har 2 forsøg og det bedste er gældende.

Banen.
Banen er 100 m lang + 30 m afløb og 10 m bred, og består af en blanding af ler, muld og sand. Banen er afmærket med en kridtlinie og en traktor diskvalificeres hvis den rører baneafmærkningen.

“Slæden”.
Slæden består af to 7-10 m lange vanger, der foran hviler på en slæbeplade og bagude på et lastbilbagtøj med 4 hjul. På vangerne kører en kasse med jernklodser.
Ved start er kassen bagude, således vægten på slæbepladen er lille og slæden let at trække i gang.
Under trækket driver slædens hjul kassen frem mod slæbepladen, således at trykket på slæbepladen bliver større og slæden bliver tungere at trække. Uden klodser vejer slæden ca. 10 ton, og der kan maksimalt fyldes ca. 10 ton klodser i kassen.
Antallet af klodser og gearingen, dvs. hvor hurtigt kassen kører frem, tilpasses hver vægtklasse.

Traktorer med op til 9000 HK.
Modificerede

Traktor er f.eks. monteret med toptunede diesel- og benzinmotorer fra lastbiler, fly, kampvogne og amerikaner biler, som traktorbyggerne sammen med en masse stumper med dygtighed og hårdt arbejde får bygget sammen til en special-traktor med op til 9000 HK.
De modificerede deles op i vægtklasserne 2500 kg, 3500 kg og 4500 kg.
Mini-puller
Traktoren er, som navnet siger, en miniudgave af den modificerede.
På trods af størrelsen udvikler de stærkeste af dem over 2000 hestekræfter.
En mini-puller må højst veje 950 kg og kører med en mindre slæde.

Super- og Pro Stock
Traktoren ligner en almindelig traktor, men den udvikler 10-15 gange så mange hestekræfter. Det er kun tilladt at ændre det indre af motoren, gearkassen og bagtøjet.
Pro Stock traktoren er limiteret til kun en turbo og godt 8 liters slagvolumen, hvor der på Super Stocken må være op til 4 turboer og en slagvolumen på godt 10.5 liter.
Super- og pro stock traktorerne må højst veje 3500 kg.

B-division
Traktoren er i bund og grund en modificeret, men med den begrænsning at der kun må være 1 motor af en hvis størrelse på traktoren.
Dette for at gøre det lidt nemmere for nybyggere at komme i gang, uden at skulle investere en mindre formue. Klassen er oprettet specielt i DTP, med henblik på at få nye traktorer på banen. B-divisions traktoren må højst veje 4000 kg.
Farm Stock
Farm Stock traktoren er i familie med Super- og Pro Stock traktorerne og er altså bygget over den almindelige traktor vi kender fra landbruget.
De er, lige som Pro Stock traktorerne, limiteret til kun én turbolader.
Men derudover må motoren kun rotere 3200 omdr./min.
Og der må ikke anvendes vand indsprøjtning.
Der køres i 2 vægtklasser.
3500 kg på maks.6.0 liter slagvolumen og 4500 kg på maks. 8,3 liter slagvolumen.