Tunø Festival 2012 farvel og på gensyn

Det er nødvendigt at sige farvel for at kunne mødes igen - mange venskaber og måske mere end det, er knyttet på årets brag af en festival. Festi'valen sluttede traditionelt med nedtagning af flag, tak til de frivillige som endnu engang har gjort en festival mulig. Sluttelig et alvorsord fra formanden, der orienterede om manglende gæstetilslutning til årets festival; men jeg håber på at et gensyn fra SPOTTEREN i 2013, holder.- hulk!

venstre pil : forrige billede
højre pil : næste billede
p : gå en side tilbage
n : gå en side frem