Udgravning af gravhøj ved Skejby Sygehus

Nyfundet gravhøj er under udgravning af folkene fra Moesgård Museum

venstre pil : forrige billede
højre pil : næste billede
p : gå en side tilbage
n : gå en side frem

Man har fundet en resterne af en langdysse på ca. 20 x 8 meter under den gamle Herredsvej. Nu har folkene fra Moesgård Museum fået 6 uger til at få så mange oplysninger som muligt. Så der hersker travlhed på stedet - når det er tørvejr. Man startede med at finde et par stenøkser og nogle pilespidser, og rester af nogle offerkar, så nu håbes der på flere spændende fund.

 

Seneste gallerier