Århus Jazz Festival 2012 Bispetorv

God jazzmusik af bedste slags bevirkede igen at teltet på Bispetorv var fyldt fra musikkens start.

venstre pil : forrige billede
højre pil : næste billede
p : gå en side tilbage
n : gå en side frem