Århus Kano & Kajak Klubs årlige lucia optog

venstre pil : forrige billede
højre pil : næste billede
p : gå en side tilbage
n : gå en side frem

Desværre var vejrguderne ikke helt med dette års arrangement idet der lige op til arrangementet kom is i den indre del af lystbådehavnen og delvist i kanalerne. Det betød desværre at arrangørerne kort tid inden den officielle start valgte at sætte sikkerheden højest og aflyse sejladsen.
På trods af denne aflysning var der nogle af deltagerne der to sagen i egen hånd og bogstaveligt hakkede og huggede sig vej gennem isen således at der kom en sejlrende som kunne benyttes og 20-30 sejlere i kajak, kano og på SUP tog turen fra kajakklubben til DOK1 og retur fulgt af en kæmpe folkemængde.
Der var præmier for bedste julestemning som gik til Det Lille Hus på Havnen, som igen i år havde lavet et stemningsfyldt luciaarrangement på land og hvor dem der aldrig kom på vandet, sang sammen med Aarhus Efterskole og alle andre.
De hjemløses Foodtruck, Det rullende hjerterum, serverede æbleskiver, kakao og gløgg indtil, der ikke var mere tilbage. Alt overskuddet fra salget går til de hjemløse i Aarhus.