Beggars Banquet

Det traditionsrige Beggars Banquet afholdt på Folkestedet.

venstre pil : forrige billede
højre pil : næste billede
p : gå en side tilbage
n : gå en side frem

I et fantastisk vejr blev det traditionsrige Beggers Banquet afholdt på Folkestedet. Værestedet og Kultur og Kontaktstedet Kragelund arrangerede igen i år en hyggelig Festugestart for de hjemløse/udsatte med velkomst, middag fra Turbinehallen, kaffe og kage - og musikalsk underholdning. Et stort telt var rejst, men de fleste foretrak at sidde udenfor i det fflotte solskin. En dejlig dag med masser af besøgende.