Fangekoret

Fangekoret består af indsatte og tidligere indsatte, som er forsat med at synge efter løsladelsen. Koret optræder med sange, som korsangerne selv har skrevet. De handler om tro, skyld, fejltrin, håb og anger.

venstre pil : forrige billede
højre pil : næste billede
p : gå en side tilbage
n : gå en side frem