Frivillig Fredag 2015

Storetorv fyldt med frivillige.....

venstre pil : forrige billede
højre pil : næste billede
p : gå en side tilbage
n : gå en side frem

Frivillig Fredag er Danmarks nationale frivillighedsdag. At frivillighed og medborgerskab skal fejres og æres, det kan der ikke herske tvivl om - så derfor, kom med! Sammen indtager vi Store Torv fra kl. 15-18 d. 25/9. Frivilligcenterets rolle er at fundraise, koordinere, arrangere og facilitere dagen, og deltagelse koster 250 kr. Så står det hele også klart til jer. NETVÆRK og FÆLLESSKAB er dagens helt store nøgleord, og sammen kan vi skabe opmærksomhed og synlighed omkring frivillighed i Aarhus.
(tekst fra: http://www.frivilligcenteraarhus.dk)